Welcome to Southeast Asia Consult & Resource Co.,Ltd.
sea-cr logo

เวลาประเทศไทย

01 June 2023
ติดต่อด่วน: segschneider.karl@gmail.com

    หน้าหลัก | ตัวอย่างงาน / สิ่งพิมพ์ | ติดต่อเรา
 

Page: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 
a
สึนามิกับองค์กรศาสนาคริสต์ :  ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมกับความช่วยเหลือขององค์กรศาสนาคริสต์
หลังภัยสึนามิ
กรณีศึกษาบ้านทุ่งว้า, บ้านทับตะวัน และบ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โดย พิกุล สิทธิประเสริฐกุล ภายใต้การสนับสนุนของเครือข่ายความร่วมมือฟื้นฟูชุมชนชายฝั่งอันดามัน.
มิถุนายน 2550.  
ดาวน์โหลด ไฟล์ ==>
   
       
 
a
78 สัปดาห์หลังสึนามิ: บทสรุปความช่วยเหลือเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ หลังเหตุการณ์สึนามิในประเทศไทย.
โดย คาร์ล เซกชไนเดอร์ และ วไลทัศน์ วรกุล, กรกฏาคม 2550
ดาวน์โหลด ไฟล์ ==>
   
         
 
a
เอกสารว่าด้วยการพัฒนาระบบเตือนภัยสึนามิในประเทศไทย.ในรูปแบบหนังสือรวบรวมข้อมูล พร้อมบทสรุปและข้อเสนอแนะจากชุมชนผู้ประสบภัย 30 เดือนภายหลังเหตุการณ์สึนามิ, สิงหาคม 2550.
ดาวน์โหลด ไฟล์ ==>