Welcome to Southeast Asia Consult & Resource Co.,Ltd.
sea-cr logo

เวลาประเทศไทย

23 September 2023
ติดต่อด่วน: segschneider.karl@gmail.com

    หน้าหลัก | ตัวอย่างงาน / สิ่งพิมพ์ | ติดต่อเรา
 

บริษัท ที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด
เลขที่ 156 / 113 หมู่ที่ 10 ถนน คันคลองชลประทาน ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่  50200 ประเทศไทย

โทรศัพท์ : 053-810156   โทรสาร : 053-810805   อีเมล :
kse@sea-cr.com
เว็บไซต์ :
www.sea-cr.com

         
  คุณ คาร์ล เซกชไนเดอร์
ผู้อำนวยการ
มือถือ: 081-8834081
อีเมล : kse@sea-cr.com
  คุณ จีรศักดิ์ ทองศึก
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
มือถือ: 089-7558166
อีเมล : jeerasak@sea-cr.com
 
          :segschneider.karl@gmail.com      
         
  คุณ ทิวาวรรณ ชัยขาว
ผู้จัดการโครงการ
มือถือ 084-4819894
อีเมล : thiwawan@sea-cr.com
  คุณ สุรินทร์ ไชยวุฒิ
ผู้จัดการโครงการ
มือถือ: 084-1758051
อีเมล : surin@sea-cr.com